Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Καλακαλλάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Σταμάτης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευγενία Κουτσουλιέρη

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ανθή Μοσχοφίδου

ΤΑΜΙΑΣ

Αθηνά Πασχαλίδου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’

Ευάγγελος Μαυρονικόλας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄

Αβραάμ Αζαριάδης

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons